4ข้อจำเป็นในการควบคุมเสาเข็มเจาะ

 

4ข้อจำเป็นในการควบคุมเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

รับเหมาเสาเข็มเจาะระบบเปียก/แห้งราคาประหยัด
ใช้รถเจาะสว่านล้อแทรก หรือ หกล้อ และ ระบบ 3ขา
ที ยู อัมรินทร์ บริษัท จำกัด
ติดต่อ : 02-416-8153 02-416-8154 แฟ็กส์ : 02-416-8155
มือถือ : 08 4642 4635

                            ในสภาพปัจจุบันการควบคุมเสาเข็มเจาะให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของเสาเข็มเจาะระหว่างการก่อสร้างนั้น    เป็นสิ่งที่ควรทำและสำคัญอย่างยิ่ง       เหตุด้วยมีการแข่งขันด้านมูลค่าของผู้รับเหมาทำเสาเข็มเจาะ ที่ต้องการลดราคาต้นทุน เพื่อประมูลงานให้ได้ โดยไม่สนใจคุณภาพเสาเข็มเจาะ  และผู้รับเหมาเสาเข็มบางรายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะที่ขาดความรับผิดชอบในการดำเนินการ    ไม่มีความรู้ในด้านเสาเข็มเจาะที่เพียงพอและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงจังเท่าไหร่    ทำให้ผู้รับเหมาทำเสาเข็มเจาะ ผลิตงานเสาเข็มที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด    หรือเสาเข็มเจาะมีคุณภาพน้อย     ทำให้เสาเข็มเจาะที่ผลิตออกมามากมายในปัจจุบัน สร้างความพอใจให้ลูกค้านั้นต่ำกว่ามาตราฐาน    ขาดความแข็งแรง  หรือบางทีเป็นเสาเข็มเจาะอาจจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้  ทำให้สร้างความเสียหายในระยะยาวต่อตัวอาคารได้   ต่อจากนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มเจาะ  และสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

1.ควรมีการตรวจสอบระยะ และตำแหน่งที่ถูกต้อง ของศูนย์หรือหมุด ที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งเสาเข็มเจาะ   เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก  ก็เพราะว่าตำแหน่งที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเป็นผลทำให้เสาเข็มเจาะ เยื้องศูยน์ หนีศูนย์ หรือเจาะโดนตำแหน่งเสาเข็มเก่าได้(ในกรณีสร้างในตำแหน่งที่มีเสาเข็มเก่า)  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างในส่วนฐานราก ตลอดจน การรับน้ำหนักของตัวอาคารที่ต้องถ่ายเทลงมาสู่คาน สู่ฐาน และสู่เสาเข็มเจาะ  และเอ็นจิเนียและสถาปัตย์ต้องออกแบบโครงสร้างใหม่ ในส่วนฐานรากหรือจำนวนเสาเข็มนั้นใหม่ทันที   จึงทำให้ผู้รับจ้างเหมาทำเสาเข็มเจาะนั้นต้องใส่ใจและ  ต้องให้ความเอาใจใส่   โดยต้องตรวจสอบสภาพทั้งตำแหน่งหรือหมุด ของเสาเข็มเจาะ   โดยต้องทำ หมุดอ้างอิง หรือที่เรียกว่า ตำแหน่งออฟเซ็ท  โดยวันจากศูนย์ของเสาเข็มเจาะออกมาในแนวนอน 1 เมตร และแนวตั้งอีก 1 เมตร   2 ตำแหน่งนี้เรียกว่า ออฟเซ็ท เพื่อคอย ตรวจสอบเสาเข็มเจาะว่าเจาะตรงศูนย์กลางหรือไม่   และตรวจสภาพ ตั้งแต่เริ่มเจาะเสาเข็มเลย

2.ควรตรวจสอบความลึกของเสาเข็มเจาะ   เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องรอบคอบมาก    ก็เพราะว่าการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะที่สมบูรณ์นั้น  ปลายเข็มเจาะ ต้องนั่งอยู่บนดินที่แข็ง ก่อนถึงชั้นดินทราย  เสาเข็มเจาะจึงจะสามารถรับน้ำหนักได้ดีและมีคุณภาพสูง       ผู้ตรวจสอบเสาเข็มเจาะนั้นจำเป็นต้องใช้ชั่วโมงการทำงานหรือชั่วโมงบิน และความรู้ความเข้าใจมากพอสมควร  ครั้นแล้วขั้นตอนการตรวจสอบความลึกของเสาเข็มเจาะ ที่สามารถบอกเป็นแนวทางปฏิบัติได้คร่าวๆคือ   ผู้ตรวจสอบสภาพ จำเป็นต้องรู้จักการสังเกตุชั้นดินของเสาเข็มเจาะ  จากเศษก้อนดิน ที่ขุดขึ้นมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจาะเสาเข็มต้นแรก  ว่ารูปแบบของชั้นดินบริเวณนั้นเป็นอย่างไรบ้าง  ชั้นดินแข็งหรือชั้นทรายอยู่ที่ประมาณความลึกเท่าไร  ชั้นดินมีสีอะไร ตรวจจน เอาก้อนดินมาบีบ บดดูว่า มีลักษณะแข็งมากน้อยเพียงใด และควรทำการจดบันทึกลักษณะชั้นดินนี้ไว้ทุกครั้ง   เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับชั้นดินในการเจาะเสาเข็มต้นต่อไป   โดยส่วนใหญ่นั้นประเภทและสีของดิน ควรจะมีสีคล้ายกัน และมีลักษณะใกล้เคียงกัน   ก่อนทำการเทปูน โดยไม่จำเป็นต้อง มีความลึกเท่ากันทุกต้นก็ได้  และขณะเจาะถึงก้นหลุมแล้ว   ควรใช้ไม้เมตรวัดความลึกตามสายสลิงที่ใช้ในการเจาะเสาเข็ม  ซึ่งส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ ช่างเสาเข็มเจาะจะเป็นผู้วัดให้ในทุกต้น

3.ควรตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วในทุกกรรมวิธีของการก่อสร้างอาคารทั้งหมด   ไม่ใช่แค่เพียงเสาเข็มเจาะเท่านั้น รวมไปถึงวัสดุที่นำมาก่อสร้าง ทั้งคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้หล่อเสาเข็มเจาะ  เหล็กข้ออ้อยที่ใช้ เหล็กปลอก  ซึ่งมีหลายชั้น หลายเกรด หลายคุณภาพ ให้เลือกใช้ มากมายหลายยี่ห้อ    นอกจากจะแตกต่างกันที่ขนาดแล้ว มูลค่าก็ย่อมแตกต่างกันด้วยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด                  มูลค่าถูกหรือแพงต่างกันมาก  สร้างความพอใจให้ลูกค้าก็ต่างกันไปตามมูลค่า               ครั้นแล้วการตรวจสภาพวัสดุและตรวจสอบสภาพสร้างความพอใจให้ลูกค้าของเสาเข็มเจาะนั้น   ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่การตกลงกับผู้รับเหมา ก่อนการดำเนินจ้างงาน   จำนวนที่ใช้ และชั้นคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของวัสดุ   ทั้งนี้เพราะมีผู้รับเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะราคาถูกบางราย  มีมาตราฐานที่ต่ำ ใช้ของไม่ครบ  เป็นต้น                      สิ่งที่มักพบได้ในเสาเข็มเจาะราคาถูกก็คือ การใส่เหล็ก ข้ออ้อย ที่ไม่มีคุณภาพ น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานเช่น เหล็กข้ออ้อย 12 มม หนึ่งเส้น มีน้ำหนัก 8.88 กิโลกรัม ถึงได้เกณฑ์มาตรฐาน  แต่ผู้รับเหมาบางแห่ง ใช้เหล็กน้ำหนัก 7 กิโลกรัม  ก็เคยพบได้  หรือเหล็กที่ใส่ในเสาเข็มเจาะนั้น ส่วนใหญ่ในการเจาะลึก 21 เมตร จะใส่เหล็ก ยาว 20 เมตร   ปัจจุบันถ้าไม่คุยให้ละเอียด     จะพบว่าบางรายใส่เหล็ก 10-15 เมตร ก็มีและยังพบได้อยู่ในปัจจุบันมากมาย   ซึ่งถือว่าผู้ว่าจ้างควรสอบถามให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจเลือกใช้เสาเข็มเจาะ

 

            4.ควรพิจารณา ตรวจสอบประสบการณ์และตัวตนของผู้รับจ้างเจาะเสาเข็ม ว่า มีประสบการณ์มากี่ปี  ผ่านงานราชการมาบ้างไหม ผ่านงานเอกชนอะไรมาบ้าง เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผู้รับเหมามีความสามารถแค่ไหน  ตลอดจน ควรพิจารณาแหล่งที่ตั้งของผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ ว่าตั้งอยู่ที่ไหน มีหลักแหล่งที่ตั้งจริงไหม จดทะเบียนถูกต้องไหม  ไม่ใช่เอาที่อยู่ ในป่าในเขา  บ้านตาสีตาสา มาบอก พร้อมด้วยเบอร์มือถือเพียง 1-2 เบอร์ เพราะปัจจุบันเบอร์มือถือ เปิดใช้และยกเลิกได้อย่างง่ายดาย เพียงเดินไปร้านสะดวกซื้อก็สามารถซื้อเบอร์มือถือได้อย่างสบาย ครั้นจะปิดก็แค่ถอดซิมและโยนทิ้งแค่นั้นเอง ปัจจุบันยังมีผู้ไม่ประสงค์ดี เปิดรับงานโดยใช้มือถือ 1-2 เบอร์ แล้วรับงานในราคาถูกมากมาย พอเข้าไปเจาะก็ใช้วัสดุไม่มีมาตรฐาน โกงความลึก โกงน้ำหนักเหล็ก ครั้นพอทำงานเสร็จแล้ว สร้างอาคารขึ้นไป 4-5 ชั้น ผลปรากฏว่าอาคารแตกร้าว จนไม่สามารถใช้อาคารนั้นได้ พอตรวจสอบแล้วผลมาจากวัสดุที่โกง หรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน  พอตามตัว ก็หนีหายเข้ากลีบเมฆ  ปิดมือถือหนี ไปตามตัวที่อยู่ที่ให้ไว้ ก็เจอแต่ตาสีตาสา ที่เอาที่อยู่มั่วๆมาให้  มาเสียใจตอนนั้นก็สายเกินกว่าจะแก้ สุดท้ายต้องทุบทิ้งสร้างอาคารใหม่ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา    ดังนั้นควรพิจารณาผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะให้ดีก่อนตัดสินใจ

 

 

เสาเข็มเจาะ

รับเหมาเสาเข็มเจาะระบบเปียก/แห้งราคาประหยัด
ใช้รถเจาะสว่านล้อแทรก หรือ หกล้อ และ ระบบ 3ขา
ที ยู อัมรินทร์ บริษัท จำกัด
ติดต่อ : 02-416-8153 02-416-8154 แฟ็กส์ : 02-416-8155
มือถือ : 08 4642 4635

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

รับจ้างเหมาทำเข็มเจาะระบบแห้ง/เปียกราคากันเอง

โดย 3 ขา และรถเสาเข็มเจาะไฮโดรลิคตีนตะขาบ หรือ ล้อยาง

ทียูอัมรินทร์ บริษัทจำกัด
Tel : 02 416 8153 02 416 8154 Fax : 02 416 8155
มือถือ : 08-4642-4635

พื้นที่หน้าตัด35/40/50/60/80/100 ซม.
โดยวิศวกรและทีมงานความเชี่ยวชาญเกือบ 30 ปี ของแท้ ของจริงชัวร์
ยินดีให้คำแนะแนวเกี่ยวกับเจาะเสาเข็มหรือรากฐานทุกแบบ ฟรี !!

***ประหยัดกว่าด้วยเข็มเจาะแบบเปียก ด้วยระบบสามขาได้ลึกเกือบ 30 เมตร ราคาสบายๆ ***

รับเกี่ยวกับฐานรากทุกประเภทที่บริการมีดังนี้
เข็มเจาะแบบแห้ง/เปียกราคามิตรภาพ

บริการทำไมโครไพล์ เสาเข็มปูน ขนาด ไอ 22 ซม. , ไอ 26 ซม. เสาเข็มสปัน ขนาด 20, 25,30 ซม.โดยปั้นจั่นขนาดเล็ก/ ระบบกดโดยไฮโดรลิค/ระบบฉีดน้ำปูน
บริการเจาะสำรวจชั้นดิน / รายการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม เพื่อประโยชน์ในการตระเตรียมการเลือกใช้เสาเข็มแต่ละกลุ่ม
บริการทดสอบรับน้ำหนักเข็มเจาะ และทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ

รับรองเสาเข็มทุกต้น โดยวิศวกร ภค,สย,วย, พร้อมทำการทดสอบความสมบูรณ์ ( Seismic Test )
จัดจำหน่าย-ให้เช่าซื้อ เครื่องอัดลม ของใหม่และมือสอง และเครื่องไม้เครื่องมือเสาเข็มเจาะทุกแบบ
บริการเจาะ PREBORE (เจาะนำ เพื่อตอกเสาเข็ม) สำหรับงานเสาคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มปั้นจั่น
รับงานทั่วราชอาณาจักร และประเทศรอบข้าง

***มีผลงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน JOB SAFETY ANALYSIS (J.S.A) สำหรับงานเจาะเสาเข็มในระบบเซฟตี้ ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อุบัติเหตุต้องเป็น 0

บริการใจดี คุยง่าย

บริษัท ทียูอัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะราคามิตรภาพ

โทร : 02-416-8153 02-416-8154 โทรสาร : 02-416-8155

hotline : 08 4642 4635

tuamarin@hotmail.com
http://www.tua635.com

.
.
.
.
.
#เสาเข็มเจาะระบบเปียก #เจาะเข็ม #รถเจาะสว่าน
#เสาเข็มเจาะ #รถเจาะดิน #เข็มเจาะ
#เข็มเจาะราคา #เสาเข็มเจาะราคาถูก #ราคาเสาเข็มเจาะ
#เสาเข็มเจาะราคา #เสาเข็มเจาะแบบเปียก #ราคาเข็มเจาะ
#เจาะเสาเข็มระบบแห้ง #สว่านเจาะดิน #ราคาเสาเข็มเจาะแบบเปียก
#เข็มเจาะแห้ง #เข็มเจาะแบบเปียก #ขายเสาเข็มเจาะ
#รับเจาะเสาเข็ม #เจาะหลุม #เข็มเจาะเชียงใหม่
#รับเข็มเจาะ #เสาเข็มเจาะแบบแห้ง #บริษัทเสาเข็มเจาะ
#เข็มเจาะภาคใต้
#เสาเข็มเจาะชลบุรี
#บริษัทรับเจาะเสาเข็ม #บริษัทเข็มเจาะ
#เสาเข็มเจาะลพบุรี
#เข็มเจาะพระนครศรีอยุธยา

 

Leave a Reply