เสาเข็มเจาะแบบเปียก

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

 

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

 

 

 

                                ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับงานเสาเข็มเจาะแบบเปียก ก่อนที่จะมีการเลือกใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียกนั้นจะต้องผ่านการวางแผนออกแบบวิเคราะห์และต้องมีการเจาะสำรวจชั้นดินเข้ามาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาอีกด้วยเพราะ การเจาะเสาเข็มผ่านชั้นดินทรายหรือชั้นดินที่มีน้ำไหลในระดับชั้นดินนั้นๆ จำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก เพราะ เสาเข็มเจาะแบบแห้งนั้น ไม่สามารถเจาะถึงระดับความลึกตามที่ต้องการได้เพราะเวลาเจาะเสาเข็มแบบแห้งนั้นจะมีน้ำไหลเข้าหลุมเจาะ และจะทำให้เสาเข็มเจาะแบบแห้งต้นนั้นไม่สมบูรณ์ได้    และเพื่อเป็นการยืนยันว่าชั้นดินที่หน่วยงานนั้น จำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก ผลการเจาะสำรวจชั้นดินนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมาก  เพราะกว่าจะผ่านขั้นตอนการเจาะสำรวจชั้นดินและอบดิน  จนกระทั้งถึงการออกรายงาน พร้อมวิศวกรโยธาสามัญ เซ็นรับรองรายงาน จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร เพื่อพิจารณาเลือกใช้เป็นเสาเข็มเจาะแบบเปียกตลอดจนอีกประเด็นที่สำคัญคือ  การนำผลเจาะสำรวจชั้นดินนั้น มาประเมินราคาเสาเข็มเจาะแบบเปียก

 

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

 

                                                    เสาเข็มเจาะแบบเปียกเป็นการหล่อคอนกรีต ในที่ โดยเทคอนกรีตใต้น้ำยาเบนโทไนต์ ผ่านท่อเททิมมี่ (Tremie Concreting) ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจี้ไล่ฟองอากาศในคอนกรีตออกได้ เพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่นได้จึงต้องออกแบบคอนกรีตผสมเสร็จและน้ำยาพิเศษที่นำมาผสมใน คอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานเสาเข็มเจาะแบบเปียกชนิดนี้ให้มีคุณลักษณะพิเศษ   ที่แตกต่างจากคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้หล่อโครงการบนดินทั่วไปมาก เพราะหากนำเอาคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ไม่เหมาะกับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบเปียก มาใช้ในงานเสาเข็มเจาะแบบเปียก มาใช้แล้วอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ทั้งในขณะที่คอนกรีตยังเหลวอยู่หรือเมื่อแข็งตัวแล้ว  จนเป็นผลให้ความสมบูรณ์และความคงทนของเสาเข็มเจาะในระยะยาวลดลงได้  ดังนั้นคอนกรีตที่นำมาใช้ในงานเสาเข็มเจาะเปียกจึงต้องมีคุณลักษณะที่สามารถเคลื่อนไหลได้ดี สามารถอัดตัวแน่นได้ด้วยน้ำหนักตัวเอง ทนทานต่อการแยกตัวและการเยิ้ม ตลอดจนมีระยะเวลาการเริ่มแก่อตัวนานกว่าปกติ  ทนทานต่อสภาวะผิดปกติในชั้นดิน ทนทานต่อการน้ำใต้ดินชะล้างและข้อสุดท้าย ต้องมีกำลังอัดและความแข็งแรงตามที่ออกแบบไว้ด้วย

เสาเข็มเจาะแบบเปียก

เติมน้ำยาในระบบเปียก

 

                              นอกจากเรื่องชนิดของคอนกรีตแล้ว ยังมีรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นต้องใส่ใจอีก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จให้สามารถ เทที่ปากหลุมเจาะเสาเข็ม เพราะ การเจาะเสาเข็มเเบบเปียกนั้นจำเป็นที่ต้องอาศัยการเทคอนกรีตจากรถผสมเพื่อให้มีแรงดันจากการไหลของคอนกรีต  เพื่อดันน้ำยาเบนโทไนต์ให้ไหลออกมาจากหลุมเจาะอีกด้วย  โดยหน้างานต้องเตรียมเส้นทาง ให้รถคอนกรีตสามารถเทคอนกรีตผสมเสร็จได้ถึงที่ปากหลุม บางกรณีอาจใช้กรวยเทปูนช่วยในการเทได้ หรือในกรณีที่จำเป็นจริงๆที่ไม่สามารถปูเเผ่นเหล็กหรือเคลียร์หน้างานให้รถผสมคอนกรีตเทที่หลุมเสาเข็มเจาะ(ปริมาณคอนกรีตต้องไม่มากจนเกินไป)ก็อาจจะใช้วิธี เทคอนกรีตโดยใช้บัคเก็ตได้ แต่ต้องรีบเทภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้เสาเข็มเจาะเสียหายได้

 

เสาเข็มเจาะ

เหล็กที่ใช้ในเสาเข็มเจาะแบบเปียก

 

 

                           เรื่องที่ต้องใส่ใจอีกเรื่องในการใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียกนั่นก็คือ  พื้นที่ที่จะทำการเจาะเสาเข็มแบบเปียกนั้นจำเป็นต้องมีพื้นที่มากพอ ที่จะจัดสรรค์ในการวางเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการเจาะเสาเข็มเจาะแบบเปียก เช่นถังดีแซน(ถังแยกทรายออกจากน้ำยา) ถังผสมเบนโทไนต์(ถังผสมน้ำยาเบนโทไนต์) เครื่องมือเจาะเสาเข็ม(ทั้งระบบรถเจาะเสาเข็มแบบเปียกไฮโดรลิค และ ระบบ 3 ขา เจาะเสาเข็มแบบเปียก)  พื้นที่ในการผูกเหล็ก(เพื่อเตรียมใส่ในหลุมเจาะ)  พื้นที่ถนน  ที่เก็บไว้เพื่อเป็นถนนลำเลียงคอนกรีตให้เทที่ปากหลุมได้  พื้นที่บ้านพักไว้สำหรับคนงานเจาะเสาเข็ม  พื้นที่ทำห้องน้ำ พื้นที่ไว้ให้ผู้ควบคุมงานหรือคอนเซาว์ทำงาน   ตลอดจนพื้นที่ในการเก็บสต๊อกดินเพื่อเตรียมการขนย้ายออก  บางกรณีอาจจะ ใช้วิธีผสมน้ำยาเบนโทไนต์แบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการทำงาน และสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพได้ แต่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเจาะเสาเข็มเพิ่มขึ้นบ้างตามปริมาณปริมาตรการใช้น้ำยาเบนโทไนต์ในเสาเข็มขนาดนั้นๆ เช่น เสาเข็มเจาะ ขนาด 60 ซม ลึก 30 เมตร ใช้น้ำยาเบนโทไนต์คร่าวๆราว 8.5 คิวขึ้นไป ทั้งนี้ แล้วแต่ชั้นดินที่เป็นโจทย์ในการทำงาน ที่หน่วยงานนั้นๆ  เช่นถ้าชั้นดินที่มีทรายปนอยู่มีมาก และมีกระแสน้ำไหลแรง ตลอดจน ชั้นทรายมีเม็ดใหญ่มาก ก็จะจำเป็นที่ต้องใช้ปริมาณน้ำยาเบนโทไนต์มากขึ้นตามไปด้วย

                            ยังมีเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอีกมากเช่น ระยะ การเจาะเสาเข็มแบบเปียกที่สามารถเจาะได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดรอ  คุณภาพเหล็กที่ใช้ในหลุมเจาะ  การต่อทาบเหล็ก การคัดเลือกคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆอีกมาก ดังนั้นควรศึกษาหาข้อมูลในการตัดสินใจให้มาก ไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ

cr  tua635.com

 

 

 

 

              ผู้รับจ้างทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง/เปียกราคาคุ้มค่า

โดย ระบบ 3ขา และรถเสาเข็มเจาะระบบสว่านแบบไฮโดรลิคตีนตะขาบ หรือ หกล้อ

ที ยู อัมรินทร์ บจก.
ติดต่อ : 02 416 8153 02 416 8154 แฟ็กส์ : 02 416 8155
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

ขนาด35-40-50-60-80-100 ซม.

ยินดีให้คำแนะแนวเกี่ยวกับเข็มเจาะหรือฐานรากทุกแบบ ฟรี !
โดยวิศวกรและคณะทำงานความชำนาญร่วม 30 ปี ของจริงแน่นอน

***ประหยัดกว่าด้วยเข็มเจาะระบบเปียก ด้วยระบบ3 ขาได้ความลึกเกือบ 30 เมตร ราคากันเอง ***

รับเกี่ยวกับฐานรากทุกชนิดที่บริการมีดังต่อไปนี้
เข็มเจาะระบบแห้ง/เปียกราคายุติธรรม

บริการทำไมโครไพล์ เสาเข็มปูน ขนาด I22ซม. I26ซม. เสาเข็มสปัน ขนาด 20-25-30 ซม.โดยปั้นจั่นขนาดเล็ก/ ระบบกดโดยไฮโดรลิค/ระบบฉีดน้ำปูน
บริการเจาะสำรวจชั้นดิน / รายการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม เพื่อผลประโยชน์ในการวางแผนการการเลือกใช้เสาเข็มแต่ละอย่าง
รับทดสอบรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ และทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ
รับงานทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน
รับรองเสาเข็มทุกต้น โดยวิศวกร ภค,สย,วย, พร้อมทำการทดสอบความสมบูรณ์ ( Seismic Test )
ซื้อขาย-ให้เช่า เครื่องอัดลม ของใหม่และมือสอง และเครื่องไม้เครื่องมือเจาะเสาเข็มทุกอย่าง
บริการเจาะ PREBORE (เจาะนำ เพื่อตอกเสาเข็ม) สำหรับงานเสาปูนหรือเสาสปัน

***พร้อมเสมอสำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน JOB SAFETY ANALYSIS (J.S.A) สำหรับงานเจาะเสาเข็มในระบบเซฟตี้ ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อุบัติเหตุต้องเป็น 0

บริการแบบพี่ๆน้องๆ

ที ยู อัมรินทร์ บจก. เสาเข็มเจาะราคากันเอง

โทร : 02 416 8153 02 416 8154 โทรสาร : 02 416 8155

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

tuamarin@hotmail.com
https://www.facebook.com/tua635

.
.
.
.
.
#รถเจาะดิน #เข็มเจาะ #เสาเข็มเจาะ
#เสาเข็มเจาะราคาถูก #ราคาเสาเข็มเจาะ #เข็มเจาะราคา
#เสาเข็มเจาะราคา #เสาเข็มเจาะแบบเปียก #ราคาเข็มเจาะ
#เจาะเข็ม #รถเจาะสว่าน #เสาเข็มเจาะระบบเปียก
#รับเข็มเจาะ #เสาเข็มเจาะแบบแห้ง #บริษัทเสาเข็มเจาะ
#เจาะเสาเข็มระบบแห้ง #สว่านเจาะดิน #ราคาเสาเข็มเจาะแบบเปียก
#เข็มเจาะแบบเปียก #ขายเสาเข็มเจาะ #เข็มเจาะแห้ง
#เข็มเจาะเชียงใหม่ #รับเจาะเสาเข็ม #เจาะหลุม
#บริษัทรับเจาะเสาเข็ม #บริษัทเข็มเจาะ #เสาเข็มเจาะนครราชสีมา
#เข็มเจาะสระบุรี
#เข็มเจาะภาคใต้
#เข็มเจาะประจวบ

 

Leave a Reply