เสาเข็มเจาะสำหรับตึกระฟ้า

“เสาเข็มเจาะสำหรับตึกระฟ้า (skyscrapers) ในกรุงเทพฯ”

มาเปรียบเทียบ เสาเข็มเจาะ (bored piles) ที่ใช้กับอาคารใบหยก 2, โครงการ One Bangkok และโครงการ The Super Tower กันครับ

ข้อมูลที่อาคารใบหยก 2 ระบุว่าใช้เสาเข็มเจาะ แต่ละต้นขนาด 1.5 เมตร ยาว 65 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัย 1000 ตัน มีปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นทรายที่เรียกว่าชั้นน้ำกรุงเทพฯ Bangkok aquifer (ดูบทที่ 3)

แต่ว่าโครงการ One Bangkok และ The Super Tower ได้ออกแบบให้ปลายเสาเข็มเจาะลงไปถึง 80 และ 100 เมตรตามลำดับ กล่าวคือปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นน้ำพระประแดง เสาเข็มเจาะโครงการ Super Tower จะกลายเป็นเสาเข็มเจาะที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

ด้วยขนาดหน้าตัดและความยาวเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นสำหรับ 2 โครงการใหม่นี้ กำลังรับน้ำหนักปลอดภัยจึงมากกว่าเสาเข็มของอาคารใบหยก 2 อยู่ประมาณ 2-3 เท่า (ดูตาราง)

 

ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมมีอยู่ 3 เรื่องครับ

1) เสาเข็มยาวขนาดนี้ end bearing น่าจะเหลือต่ำมากจากปัญหาก้นหลุมสกปรกและการควบคุมคุณภาพซึ่งทำได้ยาก เสาเข็มจึงกลายเป็น friction pile การออกแบบจึงไม่ควรใช้ factor of safety สูงมาก ควรจะใช้ FS = 1.5 หรือไม่เกิน 2.0 (หัวข้อ 6.5 ในหนังสือ) ในการคำนวณน้ำหนักปลอดภัย (allowable geotech capacity)
2) เมื่อเสาเข็มเจาะยาวมาก น้ำหนักปลอดภัยมีแนวโน้มจะถูกควบคุมโดย allowable structural capacity (ประมาณ 30% ของ fc’) อย่างกรณีของ The Super Tower นั้น allowable geotech capacity และ allowable structural capacity น่าจะใกล้เคียงกันมาก
3) เข้าใจว่าทั้งโครงการ One Bangkok และโครงการ Super Tower ไม่ได้ใช้ทฤษฎี piled raft เพื่อ share load ไปให้ดินใต้ฐานพรมครับ เพราะถ้าใช้ เข็มจะสั้นลงกว่านี้

 

ขอบคุณรูปการทดสอบเสาเข็มจากหน้างานด้วยครับ (Cr. กลุ่มไลน์โยธาจุฬา 78)
และเพจ  คู่มือวิศวกรรมฐานราก     www.facebook.com/FoundationEngineeringHandbook/posts/603867496627691

 

 

 

 

จากบทความข้างบน ทุกท่านคงเห็นแล้วว่า ตึกระฟ้าทุกตึกนั้น เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการที่จะเป็น ฐานรากของอาคารสูงทั้งนั้น  และเสาเข็มเจาะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ว่าเป็นเสาเข็มที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดในโลก อาคารระฟ้าต่างๆเลือกใช้เสาเข็มเจาะเป็นฐานรากแทบทุกอาคารและเสาเข็มเจาะนั้น มีความยาวมากที่สุดในโลกเช่นกัน ในประเทศไทยนั้นปัจจุบันเจาะได้ที่ พื้นที่หน้ดตัด 1.8 เมตร ความลึกที่ 100 เมตร ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นเสาเข็มเจาะที่ใหญ่และยาวที่สุดจริงๆ

อ่านได้ที่ tua635.com

 

Leave a Reply