7ขั้นตอนการเจาะเสาเข็มเจาะระบบเปียกด้วยสามขา

7ขั้นตอนการเจาะเสาเข็มเจาะระบบเปียกด้วยสามขา

 

เสาเข็มเจาะระบบเปียก

การเจาะ เสาเข็มเจาะระบบเปียก ด้วยระบบสามขานั้นในไทยเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing)

เมื่อเราทำการตั้งสามขา (Tripod Rig) เข้าตรงตามตำแหน่งแล้ว ให้ใช้ลูกตุ้มและตัวตัก (Bucket) เจาะนำเป็นรู้แล้วทำการตอกปลอกเหล็ก ที่มีความยาวประมาณ 120 -140 เซนติเมตร

ลงดินต่อกันด้วยเกลียวจนกระทั่งถึงชั้นดินแข็งปานกลางซึ่งพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพังทลาย

2.การขุดดินด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket)

ให้ทำการใช้กระเช้าเก็บดิน ชนิดที่มีลิ้นเปิดปิด และชนิดที่ไม่มีลิ้นขุดเจาะดินจนได้ระดับความลึก ตามการออกแบบที่เราออกแบบไว้

3.เติมสารละลายเบนโทไนท์ ( Bentonite )

ใส่สารละลายเบนโทไนท์ ( Bentonite ) ลงไปในหลุมเจาะ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน

4.ลงเหล็กเสริมขนาดและความยาวตามที่กำหนด

โดยส่วนมากเราจะใส่เหล็กที่มีค่าประมาณ 0.35 % – 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม ส่วนทาบต่อเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด

โดยให้มีระยะห่างไม่เกิน 20 ซม. และยกเหล็กให้พ้นจากก้นหลุม อย่างน้อย 50 ซม. แล้วดำเนินขั้นตอนต่อไป

5.การเทคอนกรีต

ก่อนการเทคอนกรีตให้ทำการใส่เม็ดโฟมลงไปก่อน เพื่อให้ทราบว่าคอนกรีต กับสารละลายเบโทไนท์แยกกันจะทำเราให้ทำงานสะดวกขึ้น เสร็จแล้วเทปูน ลงในกรวยเทปูน (Hopper)

พร้อมทั้งคอยตัดท่อลำเลียง (Tremie) เพื่อให้คอนกรีตไหลลงแบบต่อเนื่อง ส่วนค่า Slump นั้น อยู่ระหว่าง 15-20 ซม. แล้วแต่การออกแบบและน้ำยาผสมคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละบริษัท

6.การถอนปลอกเหล็กด้วยรอกพ่วง

การเทคอนกรีตนั้นเราควรจะเทให้สูงกว่าปลายปลอกเหล็ก 3-5 เมตร เพื่อป้องกันการยุบตัวของคอนกรีต โดยสลับการถอนปลอกเหล็กจนหมด และควรเทคอนกรีตเพื่อการสกัดหัวเสาเข็ม

ในส่วนที่มีสิ่งสกปรกออกอย่างน้อยประมาณ 1 เท่าของเส้นผ่านศูนย์ เมื่อเสร็จแล้วดำเนินขั้นตอนต่อไป

7.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม

เมื่อเสร็จสิ้นการเจาะเสาเข็มแล้ว เข็มต้นต่อไปจะต้องอยู่ห่างจากเข็มที่เจาะเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ เส้นผ่าศูนย์กลางและต้องมีเวลาให้คอนกรีตเซ็ทตัวไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเจาะ เสาเข็มเจาะระบบเปียก ด้วยสามขานั้นจะใช้เวลามากกว่าการเจาะเสาเข็มแบบแห้งทั่วไป จึงต้องใช้เทคนิคมากกว่าปกติ

เครดิตจาก tua635.com

 

Leave a Reply