บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก 084-642-4635 ….. 093-789-2626

เสาเข็มเจาะ คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเจาะเข้าไปในดินหรือหิน เพื่อใช้ในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง หรือใช้ในการเจาะเพื่อหาแหล่งน้ำ หรือแหล่งพลังงานได้ เสาเข็มเจาะมีความยาวตั้งแต่ 3 ม. ถึง 30 ม. และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ถึง 300 มม. โดยมีลักษณะเป็นท่อที่มีช่องว่างภายในเพื่อให้สามารถใส่วัสดุเสริมเข้าไปได้

การใช้เสาเข็มเจาะมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง เช่น ตึก สะพาน ถนน อาคารโรงงาน เป็นต้น การใช้เสาเข็มเจาะยังช่วยให้เกิดความเรียบเนียนในการเจาะ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเจาะลึก

การใช้เสาเข็มเจาะยังมีประโยชน์ในการหาแหล่งน้ำหรือแหล่งพลังงาน เช่น การเจาะเพื่อหาน้ำบาดาล หรือการเจาะเพื่อหาแหล่งพลังงานจากแหล่งไฟฟ้าทดแทน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบัน

เสาเข็มเจาะ: ความหมายและความสำคัญ

ความหมายของเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะเป็นวิธีการก่อสร้างที่ใช้เสาเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อเข็มที่ถูกเจาะเข้าไปในดินเพื่อใช้เป็นรากเทียมในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง การใช้เสาเข็มเจาะมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของดินและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง โดยเสาเข็มเจาะมักจะถูกใช้ในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงสูง โรงแรม สะพาน ทางด่วน และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ

ความสำคัญของเสาเข็มเจาะ

การใช้เสาเข็มเจาะมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงสูง โครงสร้างเหล่านี้จะต้องรับแรงเฉื่อยชิดและแรงสั่นสะเทือนจากสิ่งแวดล้อม การใช้เสาเข็มเจาะจะช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวของดินและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง นอกจากนี้ เสาเข็มเจาะยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงของโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสาเข็มเจาะถูกติดตั้งในดินที่มีความแข็งแรงและสามารถรับแรงได้ดี

ในการใช้เสาเข็มเจาะ ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและผ่านการทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมั่นคง นอกจากนี้ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเสาเข็มเจาะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมี

วิธีการเจาะเสาเข็ม

การเตรียมงาน

เสาเข็มเจาะเป็นวิธีการเสริมแข็งพื้นดินและรักษาความมั่นคงของโครงสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ หากต้องการเจาะเสาเข็ม ต้องมีการเตรียมงานให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้การเจาะเสาเข็มเป็นไปได้สะดวกและปลอดภัย

เมื่อเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว ควรทำการตรวจสอบเสาเข็มที่จะเจาะว่ามีความยาวและขนาดเหมาะสมหรือไม่ และต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มว่ามีตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่มีแตกหักหรือเสียหายก่อนการเจาะ

การเจาะ

หลังจากที่เตรียมงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มต้นการเจาะเสาเข็ม โดยมีขั้นตอนการเจาะดังนี้

 1. ติดตั้งเครื่องจักรเจาะเสาเข็มให้เหมาะสมกับเสาเข็มที่จะเจาะ
 2. วางเสาเข็มให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการจะเจาะ
 3. ดึงเครื่องจักรเจาะเสาเข็มไปใกล้เสาเข็มและเปิดเครื่องจักร
 4. เจาะเสาเข็มจนถึงความลึกที่ต้องการ
 5. ดึงเครื่องจักรเจาะเสาเข็มออกจากเสาเข็ม

หลังจากที่เสาเข็มถูกเจาะแล้ว จึงทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเสาเข็มให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยการเหยียบเสาเข็มลงไปในดินและเติมคอนกรีตรอบเสาเข็ม เพื่อให้เสาเข็มเจาะเข้าไปในดินและยึดมั่นกับโครงสร้างอย่างแน่นหนา

การเจาะเสาเข็มเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อ

ประโยชน์ของการใช้เสาเข็มเจาะ

ประสิทธิภาพในการรองรับโครงสร้าง

การใช้เสาเข็มเจาะเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการรองรับโครงสร้างหลายประเภท เช่น อาคารสูง สะพาน ท่องเที่ยว และโรงงาน เสาเข็มเจาะมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับน้ำหนักได้มาก ทำให้เป็นวิธีการรองรับโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยมากขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพดิน

การใช้เสาเข็มเจาะยังสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้ โดยเสาเข็มเจาะจะถูกเจาะลงไปในดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความเสถียรของดิน นอกจากนี้ เสาเข็มเจาะยังช่วยให้ดินไม่สลัดหรือไหลลงมาก่อนเวลา ทำให้การสร้างโครงสร้างบนดินเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

โดยรวมแล้ว เสาเข็มเจาะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับโครงสร้างและช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ทำให้เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการสร้างโครงสร้างและปรับปรุงดินในปัจจุบัน

ข้อจำกัดและความท้าทายในการใช้เสาเข็มเจาะ

การใช้เสาเข็มเจาะเป็นวิธีการขุดเจาะเพื่อใช้ในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง แต่การใช้เสาเข็มเจาะก็มีข้อจำกัดและความท้าทายบางอย่างที่ควรระวัง

ข้อจำกัด

 • ความลึกของเสาเข็มเจาะจำกัด
 • การเจาะบนพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุปสรรค
 • การใช้เสาเข็มเจาะบนพื้นที่ที่มีความสูงและความลาดชันมาก
 • การใช้เสาเข็มเจาะในพื้นที่ที่มีความแข็งแรงของดินต่ำ

ความท้าทาย

 • การควบคุมการเจาะให้แน่นอนเพื่อป้องกันการเสียหายของโครงสร้าง
 • การควบคุมความลึกของเสาเข็มเจาะให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเจาะผิดทิศทาง
 • การตรวจสอบความแข็งแรงของดินเพื่อป้องกันการเสียหายของโครงสร้าง
 • การตรวจสอบความสูงและความลาดชันของพื้นที่เพื่อป้องกันการเจาะผิดทิศทาง

การใช้เสาเข็มเจาะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง แต่ก็มีข้อจำกัดและความท้าทายบางอย่างที่ต้องระวังในการใช้งาน

การประยุกต์ใช้เสาเข็มเจาะในโครงการต่างๆ

เสาเข็มเจาะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการก่อสร้างและทำงานในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ต้องการเสาเข็มเจาะเพื่อรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง ดังนั้น การประยุกต์ใช้เสาเข็มเจาะในโครงการต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

โครงการก่อสร้าง

ในโครงการก่อสร้าง เสาเข็มเจาะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูง โดยที่เสาเข็มเจาะจะถูกใช้เพื่อประสานงานกับโครงสร้างหลักเพื่อรักษาความมั่นคงของโครงสร้าง

โครงการทางเข้า

ในโครงการทางเข้า เสาเข็มเจาะถูกใช้เพื่อรักษาความมั่นคงของถนนและทางเดิน โดยที่เสาเข็มเจาะจะถูกเจาะลงไปในดินเพื่อรักษาความมั่นคงของถนนและทางเดิน

โครงการเขื่อน

ในโครงการเขื่อน เสาเข็มเจาะถูกใช้เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน โดยที่เสาเข็มเจาะจะถูกเจาะลงไปในดินเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน

โครงการระบบน้ำ

ในโครงการระบบน้ำ เสาเข็มเจาะถูกใช้เพื่อรักษาความมั่นคงของท่อน้ำ โดยที่เสาเข็มเจาะจะถูกเจาะลงไปในดินเพื่อรักษาความมั่นคงของท่อน้ำ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เสาเข็มเจาะถูกใช้เพื่อรักษาความมั

การสรุป

เสาเข็มเจาะแบบแห้งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเจาะเข็มลงในดินเพื่อรักษาระบบฐานรากของต้นไม้ หรือใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ต้องมีความแข็งแรง โดยเสาเข็มเจาะจะถูกเจาะลงในดินโดยใช้เครื่องจักรพิเศษ แล้วจึงเติมคอนกรีตลงไปเพื่อให้เสาเข็มเจาะติดแน่นกับดินและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง

การใช้เสาเข็มเจาะมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ที่มีความเป็นกรดหรือเป็นดินเหนียว หรือบนพื้นที่ที่มีความเป็นทรายหรือดินทราย

เสาเข็มเจาะยังสามารถใช้ในการป้องกันพายุได้อีกด้วย โดยการติดตั้งเสาเข็มเจาะลงในดินจะช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายจากพายุ และช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร

ด้วยเหตุนี้ เสาเข็มเจาะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากในการใช้งานในหลายสาขาอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยให้กับโครงสร้างอาคารและต้นไม้ในการดูแลรักษาและป้องกันความเสียหายในอนาคต

บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก

084-642-4635 ….. 093-789-2626

#เสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะราคา

#เสาเข็มเจาะราคากลาง2565

#เจาะเสาเข็ม

#ราคาเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะแบบแห้ง

#เสาเข็มเจาะ35ราคา

#เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก

#เสาเข็มเจาะแบบเปียก

#ขนาดเสาเข็มเจาะ

#ราคาเสาเข็มเจาะ2565

#รับเจาะเสาเข็ม

#เสาเข็มเจาะภาษาอังกฤษ

#เสาเข็มเจาะเปียก

#เข็มเจาะ35รับน้ำหนัก

#เข็มเจาะ35

#ราคาเสาเข็มเจาะ6เมตร

#ราคาเสาเข็มเจาะ35

#เสาเข็มเจาะคือ

#งานเสาเข็มเจาะ

#ราคาเข็มเจาะ2565

#เจาะเสาเข็มราคา

#เสาเข็มเจาะ0.35ราคา

#เสาเข็มแบบเจาะ

#เสาเข็มเจาะระบบเปียก

#เข็มเจาะไมโครไพล์

#เสาเข็มเจาะแห้ง

#แบบเสาเข็มเจาะ

#ราคาเสาเข็มไอ22ยาว6เมตร

#เสาเข็มเจาะระบบแห้ง

#เสาเข็มเจาะ0.35

#การเจาะเสาเข็ม

#เข็มเจาะเสาเข็ม

#เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

#เสาเข็มเจาะรับน้ำหนัก

#เจาะเข็ม

#เข็มเจาะเข็มตอก

#เข็มเจาะ3ขา

#เสาเข็มไอ22ยาว6เมตรราคา

#บริษัทเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะกับเสาเข็มตอก

#เข็มตอกกับเข็มเจาะ

#เหล็กเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะราคากลาง2564

#เสาเข็มเจาะระบบเปียกpdf

#ราคาเจาะเสาเข็ม

#ราคาเสาเข็มเจาะบ้าน2ชั้น

#งานเจาะเสาเข็ม

#บริษัทเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

#ราคาเสาเข็มเจาะ50

#เข็มตอกเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะขนาด

#เข็มเจาะสามขา

#รับทำเข็มเจาะ

#รับเจาะเสาเข็มราคา

#เสาเข็มเจาะกับไมโครไพล์

#การควบคุมงานเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะราคาถูก

#ราคาเสาเข็มเจาะ0.35

#วิธีเจาะเสาเข็ม

#เสาเข็มคู่

#เหล็กในเสาเข็ม

#เข็มเจาะเหล็ก

#เสาเข็มเจาะขนาด30

#คอนกรีตเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะเสียบ

#ราคาเข็มเจาะ2562

#เสาเข็มเจาะราคากลาง

#ราคาเสาเข็มเจาะขนาด60

#เจาะเสาเข็มภาษาอังกฤษ

#บริษัทรับเจาะเสาเข็ม

#เสาเข็มเจาะระบบแห้งpdf

#เสาเข็มเจาะลึกเท่าไหร่

#ราคาเจาะเสาเข็มบ้าน

#เสาเข็มเจาะแบบเปียกคือ

#เสาเข็มเจาะdryprocess

#เสาเข็มหล่อในที่

#เสาเข็มเจาะแบบแห้งคือ

#การเจาะเสาเข็มแบบเปียก

#เข็มเจาะสร้างบ้าน

#เสาเข็มเจาะแบบเปียกราคา

#เสาเข็มเจาะวิศวะ

#ราคากลางเสาเข็มเจาะ2565

#เข็มเหล็กเจาะ

#การตรวจสอบเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะแบบแห้งราคา

#งานขุดเจาะเสาเข็ม

#เสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มหล่อ

#ข้อดีของเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มขุด

#เจาะเสาเข็มแบบแห้ง

#เสาเข็มเจาะwetprocess

#ทำเสาเข็ม

#เหล็กปลอกเสาเข็มเจาะ

#กำลังรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ

#การทำเข็มเจาะ

#อุปกรณ์เสาเข็มเจาะ

#เจาะเสาเข็มบ้าน

#ราคาเสาเข็มเจาะ2564

#การเจาะเสาเข็มแบบแห้ง

#การทําเสาเข็มเจาะแบบเปียก

#เข็มเจาะราคาต้นละ

#เสาเข็มเปียก

#วิธีการเจาะเสาเข็ม

#ราคาเสาเข็มเจาะขนาด80

#ราคาเข็มเจาะต่อต้น

#เจาะเสาเข็มกับตอกเสาเข็ม

#รับเจาะเข็ม

#ค่าแรงเสาเข็มเจาะ

#การรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ

#เข็มเจาะเล็ก

#เสาเข็มเจาะระบบเปียกคือ

#การรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ

#บริษัทเจาะเสาเข็ม

#ราคากลางเสาเข็มเจาะ

#ราคาเข็มเจาะ40

#เข็มเจาะแห้งคือ

#การรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

#เจาะเสาเข็มเปียก

#เจาะเสาเข็มแบบเปียก

#ราคาเสาเข็มเจาะแบบแห้ง

#ราคาเสาเข็มเจาะ60

#วิธีทำเข็มเจาะ

#เสาเข็มระบบเปียก

#ประเภทเสาเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะหล่อในที่

#เสาเข็มเจาะขนาด35

#ผู้รับเหมาเข็มเจาะ

#ราคางานเข็มเจาะ

#งานเจาะเสาเข็มภาษาอังกฤษ

#การเจาะเข็ม

#เสาเข็มเจาะpdf

#เข็มเจาะใหญ่

#ราคาเสาเข็มเจาะ2563

#รับเจาะเสาเข็มหกเหลี่ยม

#เสาเข็มเจาะpantip

#วิธีการทำเข็มเจาะ

#ลงเข็มเจาะราคา

#ทำเข็มเจาะ

#เสาเข็มแบบเปียก

#ปลอกเหล็กเสาเข็ม

#เสาเข็มเจาะสี่เหลี่ยม

#รับเหมาเข็มเจาะ

#เข็มตอกเข็มเจาะราคา

#เสาเข็มเจาะหิน

#ข้อกำหนดเสาเข็มเจาะ

#ลงเข็มเจาะ

#เสาเข็มเจาะกรุงเทพมหานคร

#เสาเข็มเจาะสมุทรปราการ

#เสาเข็มเจาะนนทบุรี

#เสาเข็มเจาะปทุมธานี

#เสาเข็มเจาะพระนครศรีอยุธยา

#เสาเข็มเจาะอ่างทอง

#เสาเข็มเจาะลพบุรี

#เสาเข็มเจาะสิงห์บุรี

#เสาเข็มเจาะชัยนาท

#เสาเข็มเจาะสระบุรี

#เสาเข็มเจาะชลบุรี

#เสาเข็มเจาะระยอง

#เสาเข็มเจาะจันทบุรี

#เสาเข็มเจาะตราด

#เสาเข็มเจาะฉะเชิงเทรา

#เสาเข็มเจาะปราจีนบุรี

#เสาเข็มเจาะนครนายก

#เสาเข็มเจาะสระแก้ว

#เสาเข็มเจาะนครราชสีมา

#เสาเข็มเจาะบุรีรัมย์

#เสาเข็มเจาะสุรินทร์

#เสาเข็มเจาะศรีสะเกษ

#เสาเข็มเจาะอุบลราชธานี

#เสาเข็มเจาะยโสธร

#เสาเข็มเจาะชัยภูมิ

#เสาเข็มเจาะอำนาจเจริญ

#เสาเข็มเจาะบึงกาฬ

#เสาเข็มเจาะหนองบัวลำภู

#เสาเข็มเจาะขอนแก่น

#เสาเข็มเจาะอุดรธานี

#เสาเข็มเจาะเลย

#เสาเข็มเจาะหนองคาย

#เสาเข็มเจาะมหาสารคาม

#เสาเข็มเจาะร้อยเอ็ด

#เสาเข็มเจาะกาฬสินธุ์

#เสาเข็มเจาะสกลนคร

#เสาเข็มเจาะนครพนม

#เสาเข็มเจาะมุกดาหาร

#เสาเข็มเจาะเชียงใหม่

#เสาเข็มเจาะลำพูน

#เสาเข็มเจาะลำปาง

#เสาเข็มเจาะอุตรดิตถ์

#เสาเข็มเจาะแพร่

#เสาเข็มเจาะน่าน

#เสาเข็มเจาะพะเยา

#เสาเข็มเจาะเชียงราย

#เสาเข็มเจาะแม่ฮ่องสอน

#เสาเข็มเจาะนครสวรรค์

#เสาเข็มเจาะอุทัยธานี

#เสาเข็มเจาะกำแพงเพชร

#เสาเข็มเจาะตาก

#เสาเข็มเจาะสุโขทัย

#เสาเข็มเจาะพิษณุโลก

#เสาเข็มเจาะพิจิตร

#เสาเข็มเจาะเพชรบูรณ์

#เสาเข็มเจาะราชบุรี

#เสาเข็มเจาะกาญจนบุรี

#เสาเข็มเจาะสุพรรณบุรี

#เสาเข็มเจาะนครปฐม

#เสาเข็มเจาะสมุทรสาคร

#เสาเข็มเจาะสมุทรสงคราม

#เสาเข็มเจาะเพชรบุรี

#เสาเข็มเจาะประจวบคีรีขันธ์

#เสาเข็มเจาะนครศรีธรรมราช

#เสาเข็มเจาะกระบี่

#เสาเข็มเจาะพังงา

#เสาเข็มเจาะภูเก็ต

#เสาเข็มเจาะสุราษฎร์ธานี

#เสาเข็มเจาะระนอง

#เสาเข็มเจาะชุมพร

#เสาเข็มเจาะสงขลา

#เสาเข็มเจาะสตูล

#เสาเข็มเจาะตรัง

#เสาเข็มเจาะพัทลุง

#เสาเข็มเจาะปัตตานี

#เสาเข็มเจาะยะลา

#เสาเข็มเจาะนราธิวาส

#เสาเข็มเจาะภาคเหนือ

#เสาเข็มเจาะภาคกลาง

#เสาเข็มเจาะภาคอีสาน

#เสาเข็มเจาะภาคใต้

#เสาเข็มเจาะภาคตะวันออก

#เสาเข็มเจาะภาคตะวันตก

#เสาเข็มเจาะตอนเหนือ

#เสาเข็มเจาะตอนกลาง

#เสาเข็มเจาะตอนใต้

#เสาเข็มเจาะตอนตะวันออก

#เสาเข็มเจาะตอนอีสาน

#เสาเข็มเจาะตอนตะวันตก

#เสาเข็มเจาะจังหวัด


Leave a Reply

บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก 084-642-4635 ….. 093-789-2626