บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก 084-642-4635 ..... 093-789-2626

                 ขั้นตอนการทำงาน เสาเข็มเจาะเปียก ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และอุปกรณ์งานเสาเข็มเจาะดังต่อนี้

     1. เครื่องเจาะสามขา หรือ รถเจาะล้อแทรก เสาเข็มไฮดรอลิค(hydraulic) หรือรถเจาะล้อยาง เพื่อจะได้ทำหน้าที่ขุดเจาะผิวดิน หรือ ชั้นดินดาย ดินทราย บริเวณตำแหน่งหมุด ตำแหน่งเสาเข็มที่วางไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยที่เป็นก้านเจาะที่ใช้เป็นขนาดยาว ตามความลึกเสาเข็มเจาะ ที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้อุปกรณ์ก้านเจาะดังกล่าวบริเวณปลายก้านก็จะประกอบติดตั้งด้วยดอกสว่านและถังเก็บทรายขนาดความโต 40-50-60-80-100 เซนติเมตร

     2. รถเจาะเสาเข็ม ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น ยกเหล็กเส้นเพื่อใส่เสาเข็ม ยกท่อทิมมี่ ยกกรวยเทปูน ถอนท่อปลอกเหล็กชั่วคราว รวมถึงการงานขนย้ายถังผสมสารเคมี ถังน้ำสำรอง ท่อเทคอนกรีตใต้น้ำ ปั้มน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ตามหน้างาน

     3. ปลอกเหล็กชั่วคราว ที่ใช้ป้องกันดินพังทลาย (temporary casing) อาจเลือกใช้ขนาดความโต 40-50-60-80-100 เซนติเมตร ซึ่งมีความยาว 10-15 เมตร ซึ่งความยาวนั้น ขึ้นอยู่กับชั้นดิน และขนาดความลึก งานเสาเข็มเจาะนั้น

     4. ท่อทิ่มมี่ ซึ่งใช้เทคอนกรีตผสมเสร็จ ใต้น้ำ(tremie pipe) ซึ่งเป็นท่อที่มีขนาด 20-30 เซนติเมตร โดยท่อทิมมี่ในแต่ละท่อนนั้น จะใช้การเชื่อมต่อกันโดยระบบเกลียว หมุนเข้าและออก เพื่อตัดต่อท่อทิ่มมี่ ความยาวท่อทิมมี่นั้น ขึ้นอยู่กับความลึกเสาเข็มเจาะเปียก โดยเทผ่านกรวยที่ปลายด้านบน ท่อทิ่มมี่ เพื่อให้สามารถเทคอนกรีตทะลุผ่านท่อนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

     5. ถังผสมน้ำยาเบนโทไนท์ และถังเก็บน้ำ โดยที่จะวางถัง ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ ที่จะกำหนด โดยทั่วไปจะวางไว้บริเวณหน้างาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ สำหรับผสมสารละลายเบโทไนต์ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสารละลายเบโทไนต์ คือ

 -เครื่องผสมสารละลายเบโทไนต์

 -ถังสำหรับเก็บน้ำยา

 -ถังสำหรับใส่น้ำ

 -ปั้มน้ำสำหรับ ลำเลียง สารละลายเบนโทไนต์

    6. หัวเจาะแบบเกลียวสว่าน (auger) ใช้สำหรับ งานเจาะชั้นดิน โดยจะใช้กับชั้นดินประเภทชั้นดินอ่อนถึง ชั้นดินแข็งหรือชั้นดินเหนียวชนิดดินดาน หรือชั้นหิน (soft clay,hard,stiff clay,rock ) แต่หัวเจาะประเภทนี้ จะไม่สามารถ ใช้ทำงานเพื่อเก็บชั้นดินทราย(sand)

    7. หัวเจาะแบบถังเก็บชั้นดินทราย (bucket) ใช้สำหรับ งานเจาะชั้นดินทราย ทรายละเอียด หรือชั้นดินที่ผสมปนดินทรายทรายที่ หัวเจาะแบบเกลียวสว่านไม่สามารถเก็บขึ้นมาได้

ขั้นตอนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะเปียก

การเริ่มต้นเจาะเสาเข็มนั้น ต้องเริ่มจาก การวางหมุด หรือ ตำแหน่งเสาเข็มเจาะ โดยเริ่มจากการกำหนดตำแหน่งเสาเข็มเจาะ โดยช่างสำรวจ หรือช่างวางผัง เมื่อได้หมุดหรือตำแหน่ง แล้ว จะเพิ่ม หมุดอ้างอิง หรือตำแหน่งอีก 2 จุด เป็น 2แนว เป็นแกนตั้งฉากกัน เพื่อใช้สำหรับเช็ค และตรวจสอบตำแหน่ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผิดพลาด ขณะที่ทำงานติดตั้งปลอกเหล็กชั่วคราว 

  1. เริ่มการติดตั้งท่อเหล็กชั่วคราว (temporary casing) ภายหลังจากการกำหนดหมุดตำแหน่งเสาเข็มเจาะแล้ว จึงจะเริ่ม ทำการติดตั้งปลอกเหล็กชั่วคราว เพื่อ ป้องกันชั้นดินอ่อน ที่อยู่ชั้นบนๆ พังทลายลงมาในขณะเจาะเสาเข็ม โดยที่ความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราวนั้น ส่วนใหญ่จะมีความยาว ประมาณ10-15เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางจะมีขนาด เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มเจาะที่ใช้งาน
  2. ขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม จะเริ่มทำการเจาะโดยใช้หัวเจาะสว่าน (auger) เจาะนำจนไปก่อน โดยที่ความลึกยาวประมาณ 10-15เมตร หรือถ้าขณะเจาะเสาเข็ม หากพบว่า เจอชั้นน้ำใต้ดิน หรือชั้นทราย จึงเริ่มเติมสารละลายเบนโทไนต์ เพื่อป้องกันผนังของหลุมเจาะ ไม่ให้หลุมเจาะพังทลาย ภายหลังจากเติมสารละลายแล้ว จะทำการเปลี่ยนหัวเจาะเป็นหัวเจาะ ชนิดถังเก็บดินรูปทรงกระบอก(bucket) และดำเนินการเจาะจนถึงระดับความลึกตามต้องการ โดยขนาดของหัวเจาะสว่าน และ ถังเก็บดินรูปทรงกระบอก จะมีขนาดเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มเจาะ
  3. การทำความสะอาดก้นหลุม ภายหลังจากเจาะเสาเข็มแล้ว จะมีการเก็บดินตะกอนก้นหลุมโดยหัวเจาะชนิดถังเก็บตะกอนก้นหลุมขึ้นมา
  4. การขนย้ายดิน หลังการเจาะเสาเข็ม ดินที่ถูกขุดเจาะขึ้นมา จะย้ายไปกองไว้ และ จะขนย้ายดินออกจากหน้างาน ไปทิ้งในที่ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้งานเจาะเสาเข็มดำเนินได้อย่างสะดวก
  5. การติดตั้งเหล็กในเสาเข็มเจาะ   การผูกเหล็กเสาเข็มเจาะ จะทำตามแบบเหล็ก ที่ไได้ออกแบบไว้ โดยรับอนุมัติให้ผูก โดยมีการทาบเหล็กเส้น หรือ ใส่ลูกปูนตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้ โดยขนาดของเหล็กเสริม จะประกอบขึ้นตามแบบและข้อกำหนด
  6. การเทคอนกรีตในเสาเข็มเจาะ   การเทคอนกรีตนั้น จะต้องเทคอนกรีตแบบต่อเนื่อง โดยท่อเททิ่มมี่ ต้องจมอยู่ในเนื้อคอนกรีต อย่างน้อย 1-2 เมตร และคอนกรีตที่ใช้นั้น จะต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามข้อกำหนด โดยที่ ระดับคอนกรีตเมื่อเทเสาเข็มเจาะเสร็จแล้วนั้น จะต้องอยู่เหนือจากระดับตัดหัวเข็ม โดยจะทำตามผู้ออกแบบกำหนดไว้ เพราะเมื่อตัดหัวเสาเข็มเจาะแล้ว จะได้มีระดับหัวเสาเข็ม ในระดับที่กำหนดไว้ และจะได้พบเนื้อคอนกรีตที่ดี สะอาด แข็งแรง เท่านั้น

     7. การติดตั้งท่อทิ่มมี่ เพื่อเทคอนกรีตนั้น จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 เซ็นติเมตร โดยให้ปลาย จะติดตั้งท่อทิ่มมี่ สูงจาก ก้นหลุมประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยที่ทั้งนี้การเทคอนกรีตนั้น จะต้องเทคอนกรีตให้สำเร็จ ภายใน 4-6 ชั่วโมง และระดับที่เทคอนกรีต จะสูงกว่าระดับตัดหัวเสาเข็มประมาณ 100-200 เซ็นติเมตร   หลังจากเทคอนกรีตเสร็จจะทำการถอนปลอกเหล็กชั่วคราว ออกจากหลุมเจาะ โดยที่จะทำการเจาะเสาเข็มต้นต่อไปจะต้อง    มีระยะห่างอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือทิ้งระยะเวลาไว้ 24 ชั่วโมง

 

บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก

084-642-4635 ….. 093-789-2626

https://line.me/ti/p/gyaRJqB50j

#เสาเข็มเจาะกรุงเทพมหานคร #เสาเข็มเจาะสมุทรปราการ #เสาเข็มเจาะนนทบุรี #เสาเข็มเจาะปทุมธานี #เสาเข็มเจาะพระนครศรีอยุธยา #เสาเข็มเจาะอ่างทอง #เสาเข็มเจาะลพบุรี #เสาเข็มเจาะสิงห์บุรี #เสาเข็มเจาะชัยนาท #เสาเข็มเจาะสระบุรี #เสาเข็มเจาะชลบุรี #เสาเข็มเจาะระยอง #เสาเข็มเจาะจันทบุรี #เสาเข็มเจาะตราด #เสาเข็มเจาะฉะเชิงเทรา #เสาเข็มเจาะปราจีนบุรี #เสาเข็มเจาะนครนายก #เสาเข็มเจาะสระแก้ว #เสาเข็มเจาะนครราชสีมา #เสาเข็มเจาะบุรีรัมย์ #เสาเข็มเจาะสุรินทร์ #เสาเข็มเจาะศรีสะเกษ #เสาเข็มเจาะอุบลราชธานี #เสาเข็มเจาะยโสธร #เสาเข็มเจาะชัยภูมิ #เสาเข็มเจาะอำนาจเจริญ #เสาเข็มเจาะบึงกาฬ #เสาเข็มเจาะหนองบัวลำภู #เสาเข็มเจาะขอนแก่น #เสาเข็มเจาะอุดรธานี #เสาเข็มเจาะเลย #เสาเข็มเจาะหนองคาย #เสาเข็มเจาะมหาสารคาม #เสาเข็มเจาะร้อยเอ็ด #เสาเข็มเจาะกาฬสินธุ์ #เสาเข็มเจาะสกลนคร #เสาเข็มเจาะนครพนม #เสาเข็มเจาะมุกดาหาร #เสาเข็มเจาะเชียงใหม่ #เสาเข็มเจาะลำพูน #เสาเข็มเจาะลำปาง #เสาเข็มเจาะอุตรดิตถ์ #เสาเข็มเจาะแพร่ #เสาเข็มเจาะน่าน #เสาเข็มเจาะพะเยา #เสาเข็มเจาะเชียงราย #เสาเข็มเจาะแม่ฮ่องสอน #เสาเข็มเจาะนครสวรรค์ #เสาเข็มเจาะอุทัยธานี #เสาเข็มเจาะกำแพงเพชร #เสาเข็มเจาะตาก #เสาเข็มเจาะสุโขทัย #เสาเข็มเจาะพิษณุโลก #เสาเข็มเจาะพิจิตร #เสาเข็มเจาะเพชรบูรณ์ #เสาเข็มเจาะราชบุรี #เสาเข็มเจาะกาญจนบุรี #เสาเข็มเจาะสุพรรณบุรี #เสาเข็มเจาะนครปฐม #เสาเข็มเจาะสมุทรสาคร #เสาเข็มเจาะสมุทรสงคราม #เสาเข็มเจาะเพชรบุรี #เสาเข็มเจาะประจวบคีรีขันธ์ #เสาเข็มเจาะนครศรีธรรมราช #เสาเข็มเจาะกระบี่ #เสาเข็มเจาะพังงา #เสาเข็มเจาะภูเก็ต #เสาเข็มเจาะสุราษฎร์ธานี #เสาเข็มเจาะระนอง #เสาเข็มเจาะชุมพร #เสาเข็มเจาะสงขลา #เสาเข็มเจาะสตูล #เสาเข็มเจาะตรัง #เสาเข็มเจาะพัทลุง #เสาเข็มเจาะปัตตานี #เสาเข็มเจาะยะลา #เสาเข็มเจาะนราธิวาส #เสาเข็มเจาะภาคเหนือ #เสาเข็มเจาะภาคกลาง #เสาเข็มเจาะภาคอีสาน #เสาเข็มเจาะภาคใต้ #เสาเข็มเจาะภาคตะวันออก #เสาเข็มเจาะภาคตะวันตก #เสาเข็มเจาะตอนเหนือ #เสาเข็มเจาะตอนกลาง #เสาเข็มเจาะตอนใต้ #เสาเข็มเจาะตอนอีสาน #เสาเข็มเจาะตอนตะวันออก #เสาเข็มเจาะตอนตะวันตก #เสาเข็มเจาะจังหวัด


Leave a Reply

บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก 084-642-4635 ..... 093-789-2626