เสาเข็มเจาะแบบเปียก
เติมน้ำยา

ขั้นตอนการเจาะเสาเข็มเเบบเปียกโดยใช้เครื่องมือสามขา

  1 การลงปลอกเหล็กชั่วคราว หรือเรียกว่าท่อเหล็ก (Temporary Casing)

                    เมื่อเราตั้งสามขาเจาะเสาเข็ม  (Tripod Rig) เข้าตรงตามจุด ตำแหน่งแล้ว ให้ใช้ลูกตุ้ม นำ และตัวตัก (Bucket) เจาะนำเป็นรู แล้วก็ตอกปลอกเหล็กชั่วคราว ที่มีความยาวราว 1.20 -1.40 เมตร ลงในดิน และต่อกันด้วยระบบเกลียว ตีท่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงชั้นดินแข็งปานกลางพอที่จะป้องกันชั้นดินที่อ่อนไม่พังทลายลงมาในหลุมเจาะ   ในขณะลงปลอกจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนแนวราบ และแนวดิ่ง หรือตามแกน x และ แกน y โดยที่ ให้ค่าความเบี่ยงเบนที่อนุญาตให้คือ

  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  5  ซ.ม. สำหรับเข็มเดี่ยว
  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  7 ซ.ม. สำหรับเข็มกลุ่ม
  • ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง 1  : 100 โดยรวม

    

 2 การขุดดินหลุมเจาะด้วยกระเช้าเก็บดิน (Bucket)

                โดยที่เราจะใช้กระเช้าเก็บดินชนิดที่มีลิ้นเปิด-ปิด เรียกว่าตัวตัก ใช้ตักดินนิ่ม ดินอ่อน โดยลิ้นจะปิดเมื่อดึงขึ้นมา และชนิดที่ไม่มีลิ้น เรียกว่าตัวทิ้ง ขุดเจาะชั้นดินแข็ง หรือเรียกว่าดินดาน ขุดเจาะดินไปเรื่อยๆ จนได้ระดับความลึกตามการออกแบบที่ตกลงไว้

 3 ในกรณีที่ชั้นดิน ที่มีน้ำไหลเข้าหลุมเจาะ ให้เราเติมสารละลายเบนโทไนท์  (Bentonite)

                ใส่สารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite) ที่ผสมแล้วลงไปในหลุมเจาะ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน เพื่อให้ระดับน้ำยา มีแรงดันผนังหลุมเจาะ รวมทั้งน้ำยาจะคอยเคลือบผิวหลุมเจาะ ไม่ให้หลุมเจาะพังทลาย และได้ความลึกเพิ่มขึ้น  โดยสารละลายเบนโทไนท์ที่ผสมนั้น อาจใส่ โพลิเมอร์ (Polymer)  เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ให้ดูที่ชั้นดินประกอบ

4   ให้ลงเหล็กเสริม โดยมีขนาดและความยาวตามตกลงหรือที่ออกแบบ

                ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใส่เหล็กข้ออ้อย (SD40)  ที่มีค่าประมาณ 0.5 % – 1.00 % ของ พื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม ส่วนในการทาบต่อของเหล็กข้ออ้อยจะเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กข้ออ้อย     โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด (ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.) โดยใส่ปลอกเหล็กกลม sr24 ขนาด 6-9 มม โดยผูกเป็น spiral (เกลียว). ระยะห่างไม่เกิน 20 ซม.   หรืออาจให้ใส่เหล็กเสริม ตามแบบของวิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด  

โดยที่ใส่เหล็กเสริมที่ผูกสำเร็จเป็นโครงไว้แล้ว   ค่อยๆหย่อนลงไปในรูหลุมเจาะ และใส่ต่อกันไปจนได้ความยาวตามแบบกำหนด    เหล็กเสริมนี้จะใส่   SPACER  ที่ทำมาจาก MORTAR ปูนไว้เป็นระยะ ๆเพื่อช่วยประคับประคอง โครงเหล็กให้ทรงตัวอยู่ในรูหลุมเจาะ โดยมีลูกปูน (COVERING) ไม่น้อยกว่า 5-7.5 ซม.อยู่โดยรอบ

5  การเทคอนกรีต

                ในกรณีทั่วไปนั้น ให้เทคอนกรีตผ่านกรวย เทปูน ที่มีความยาวราว 1-2 เมตร เพื่อให้คอนกรีตไม่กระแทกกับผนังหลุมเจาะเสาเข็ม จนเต็มท่อเจาะเสาเข็ม    

                  และในกรณีที่จะเทคอนกรีต ที่ในหลุมเจาะ มีน้ำยาเบโทไนต์หรือโพลิเมอร์   ให้ใส่เม็ดโฟมขนาดเม็ดพอสมควร ลงไปก่อนที่จะเทคอนกรีต เพื่อให้เราทราบว่า คอนกรีตกับสารละลายเบนโทไนท์แยกตัวกัน  โดยเราจะใช้วิธีการเทคอนกรีตใต้น้ำ  การเทคอนกรีตผ่านท่อ Tremie Pipe ที่จะมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางราว 5-12 นิ้ว เพื่อที่จะส่งคอนกรีตไปยังก้นหลุมเจาะเสาเข็ม   และเป็นการป้องกันคอนกรีตที่เท ไม่ให้ไปสัมผัสกับน้ำหรือน้ำยา โดยตรง และเมื่อเทคอนกรีตลงไปใน Tremie Pipe คอนกรีตจะไปดันน้ำโคลน และน้ำยา ออกไปที่ ทางปลายท่อด้านล่าง ซึ่งจะอยู่เหนือก้นหลุมเพียงเล็กน้อย เพียงพอที่จะให้คอนกรีตมีแรงไหลได้สะดวก และเนื้อคอนกรีตที่ไหลพุ่งออกอย่างแรงเพียงพอ ที่จะดันตะกอนก้นหลุมที่อาจจะมีอยู่บ้าง ให้ไหลลอยขึ้นมาปากหลุม จึงจะมีแต่เนื้อคอนกรีตดีลงไปแทนที่ และจะตกอยู่ก้นหลุมเจาะ และจะเป็นการป้องกันมิให้ตกตะกอนอีก หรือน้ำไหลเข้ามาปะปนกับคอนกรีตได้นั้นจะต้องรักษาปลาย Tremi Pipe ให้จมอยู่ในระดับ ที่เทคอนกรีตตลอดเวลาของการเทคอนกรีต โดยที่จะมีระยะห่างอย่างน้อย 1.00-2.00 เมตร ตะกอนก้นหลุมและน้ำจึงถูกดันให้ลอยขึ้นมาปากหลุมตลอดเวลา จนมาอยู่ส่วนบนของเสาเข็มเจาะ โดยที่จะสังเกตุอีกอย่างได้โดย ที่ดูจากเม็ดโฟม ที่จะลอยขึ้นมาเมื่อเทคอนกรีตไปถึงก้นหลุมแล้ว โดยทั่วไปเมื่อเทคอนกรีตจนได้ระดับนั้นแล้ว จะต้องเทคอนกรีตให้เผื่อสำหรับการสกัดเอาฟองอากาศหรือสิ่งสกปรก ออกจากส่วนหัวของเสาเข็มเจาะราว ประมาณ 1-3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มเจาะ ไม่ควรน้อยกว่านี้

  การถอนปลอกเหล็กชั่วคราว ด้วยรอกพ่วง

                การถอนปลอกเหล็กชั่วคราว โดยจะถอนออกโดยใช้ระบบรอกพ่วงที่ติดสามขา ตั้งแต่รอก 4 ถึง รอก6    ซึ่งจะดำเนินการถอนปลอกเหล็ก ออกทีละท่อนๆ โดยที่ ในระหว่างการถอนท่อเหล็กนั้น ควรระมัดระวังไม่ให้เศษวัสดุหรือเศษดิน ตกหล่นลงในหลุมเจาะเสาเข็ม และควรจะตรวจสอบระดับคอนกรีตนั้นให้สูงกว่าระดับปลายปลอกเหล็กอีกด้วย

7     เสร็จสิ้นขบวนการขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม

                เมื่อเสร็จสิ้นการเจาะเสาเข็มนั้นแล้ว การเจาะเสาเข็มต้นต่อไปนั้น ระยะห่างจากเสาเข็มเจาะต้นเดิมนั้น จะต้องอยู่ห่างจากเข็มที่เจาะเสาเข็มเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะ และจะต้องมีเวลาให้คอนกรีตเซ็ทตัวไม่ต่ำกว่า 24 ชม.

บริษัท ทียู อัมรินทร์ จำกัด เสาเข็มเจาะ แบบเปียก/แห้ง ราคาเสาเข็มเจาะ เสาเข็มไมโครไพล์ เข็มไมโครไพล์ ราคาถูก

084-642-4635 ….. 093-789-2626

https://line.me/ti/p/gyaRJqB50j

#เสาเข็มเจาะกรุงเทพมหานคร #เสาเข็มเจาะสมุทรปราการ #เสาเข็มเจาะนนทบุรี #เสาเข็มเจาะปทุมธานี #เสาเข็มเจาะพระนครศรีอยุธยา #เสาเข็มเจาะอ่างทอง #เสาเข็มเจาะลพบุรี #เสาเข็มเจาะสิงห์บุรี #เสาเข็มเจาะชัยนาท #เสาเข็มเจาะสระบุรี #เสาเข็มเจาะชลบุรี #เสาเข็มเจาะระยอง #เสาเข็มเจาะจันทบุรี #เสาเข็มเจาะตราด #เสาเข็มเจาะฉะเชิงเทรา #เสาเข็มเจาะปราจีนบุรี #เสาเข็มเจาะนครนายก #เสาเข็มเจาะสระแก้ว #เสาเข็มเจาะนครราชสีมา #เสาเข็มเจาะบุรีรัมย์ #เสาเข็มเจาะสุรินทร์ #เสาเข็มเจาะศรีสะเกษ #เสาเข็มเจาะอุบลราชธานี #เสาเข็มเจาะยโสธร #เสาเข็มเจาะชัยภูมิ #เสาเข็มเจาะอำนาจเจริญ #เสาเข็มเจาะบึงกาฬ #เสาเข็มเจาะหนองบัวลำภู #เสาเข็มเจาะขอนแก่น #เสาเข็มเจาะอุดรธานี #เสาเข็มเจาะเลย #เสาเข็มเจาะหนองคาย #เสาเข็มเจาะมหาสารคาม #เสาเข็มเจาะร้อยเอ็ด #เสาเข็มเจาะกาฬสินธุ์ #เสาเข็มเจาะสกลนคร #เสาเข็มเจาะนครพนม #เสาเข็มเจาะมุกดาหาร #เสาเข็มเจาะเชียงใหม่ #เสาเข็มเจาะลำพูน #เสาเข็มเจาะลำปาง #เสาเข็มเจาะอุตรดิตถ์ #เสาเข็มเจาะแพร่ #เสาเข็มเจาะน่าน #เสาเข็มเจาะพะเยา #เสาเข็มเจาะเชียงราย #เสาเข็มเจาะแม่ฮ่องสอน #เสาเข็มเจาะนครสวรรค์ #เสาเข็มเจาะอุทัยธานี #เสาเข็มเจาะกำแพงเพชร #เสาเข็มเจาะตาก #เสาเข็มเจาะสุโขทัย #เสาเข็มเจาะพิษณุโลก #เสาเข็มเจาะพิจิตร #เสาเข็มเจาะเพชรบูรณ์ #เสาเข็มเจาะราชบุรี #เสาเข็มเจาะกาญจนบุรี #เสาเข็มเจาะสุพรรณบุรี #เสาเข็มเจาะนครปฐม #เสาเข็มเจาะสมุทรสาคร #เสาเข็มเจาะสมุทรสงคราม #เสาเข็มเจาะเพชรบุรี #เสาเข็มเจาะประจวบคีรีขันธ์ #เสาเข็มเจาะนครศรีธรรมราช #เสาเข็มเจาะกระบี่ #เสาเข็มเจาะพังงา #เสาเข็มเจาะภูเก็ต #เสาเข็มเจาะสุราษฎร์ธานี #เสาเข็มเจาะระนอง #เสาเข็มเจาะชุมพร #เสาเข็มเจาะสงขลา #เสาเข็มเจาะสตูล #เสาเข็มเจาะตรัง #เสาเข็มเจาะพัทลุง #เสาเข็มเจาะปัตตานี #เสาเข็มเจาะยะลา #เสาเข็มเจาะนราธิวาส #เสาเข็มเจาะภาคเหนือ #เสาเข็มเจาะภาคกลาง #เสาเข็มเจาะภาคอีสาน #เสาเข็มเจาะภาคใต้ #เสาเข็มเจาะภาคตะวันออก #เสาเข็มเจาะภาคตะวันตก #เสาเข็มเจาะตอนเหนือ #เสาเข็มเจาะตอนกลาง #เสาเข็มเจาะตอนใต้ #เสาเข็มเจาะตอนอีสาน #เสาเข็มเจาะตอนตะวันออก #เสาเข็มเจาะตอนตะวันตก #เสาเข็มเจาะจังหวัด


Leave a Reply